Paletové regály

 

paletové regályZakladné rozmery:

výška stojek do 14 000 mm

nosnosť pal. miesta do 2000 kg

 

Popis regálu:

Regálový systém je určený predovšetkým pre ukladanie paliet pôdorysného rozmeru 1200×800 mm (europaleta). Po doplnení  podlahy, je možné ukladanie voľne uloženého kusového tovaru vyššej hmotnosti. Systém možno upraviť pre ukladanie dosiek, cievok, kotúčov a pod. Skladá sa z montovaných zvislých rámov na ktoré sa uchytávajú nosníky, spravidla pre 1 až 4 “europalety” zakladané na hĺbku 1200 mm. Nosník je na stojke zachytený pomocou jazýčkových zámkov, výšku uloženia možno meniť po 50 mm . Od nosnosti jedného paletového miesta závisí  nosnosť bunky a stĺpca. Základný typ paletového regálu je možné upraviť podľa typu používaných paliet, či podľa zvláštnych požiadaviek zákazníka.>

Povrchová úprava sa prevádza dvojvrstvovým náterom syntetickej farby v odtieňoch modrej a žltej. Podľa požiadaviek zákazníka prevádzame aj inú farebnú kombináciu podľa dostupnosti farby na  trhu, teda odtiene ČSN a RAL. Ďalšou z ponuky  povrchových úprav je nanášanie práškových farieb a  pozinkovanie regálu

Doplnky:

Pre bezpečnú prevádzku skladových priestorov je možné regále doplniť ochrannými rohmi okolo krajných stojok, ochranným čelom pre ochranu krajných rámov, ochrannými návlekmi stojok (ochrana rámu pri náraze zakladania palety do regálu), zábranami proti prepadnutiu palety, zábranami proti prestrčeniu palety.

paletové regályĎalej ponúkame podlážky z drevotriesky, oceľového mriežkového  roštu, záchytné vane pri skladovaní nebezpečných kvapalín,  nosiče sudov  či iné špeciálne nástavby podľa požiadaviek zákazníka. Pri použití vozíka s bočným vedením sa na podlahu montujú vodiace lišty. Pri použití vozíka so zmiešaním napájaním (batérie a trolej) sa montuje trolejové vedenie na zvislé rámy.T>

Montáž

Stacionárne prevedenie: Zvislé rámy obsahujú pätky za ktoré sa regál  kotvy do podlahy, a pracovné uličky sú medzi každou radou regálu. Šírka uličky je zavisla od spôsobu obsluhy a použitého vozíka. Podlaha musí byť urobená z neplastického materiálu (betón) s požadovanou nosnosťou (u betóna min. trieda B25) a hladkým povrchom znižujúcim odpor kolies vozíka viz ČSN 74 4506. Plastické materiály (živičný povrch, drevo, a pod.), sú nevhodné  a ich použitie musí byť prejednané s dodávateľom regálov. Hrozí zatlačenie rámu do podlahy, nadmerné odchýlenie od kolmice a následnej havárii, taktiež ukotvenie stojok proti posunutiu je  veľmi obtiažne. Prevýšenie krajného rámu sa doporučuje  min. 500 mm. Priechody regálov musia mať uzavretý strop, priechodná výška min 2000mm. U všetkých koncových rámov doporučujeme ochranné rohy.